Viešasis administravimas

CV

Išsimokslinimas ir darbovietės:

 

1960 m.

Gimiau Ukmergės raj. Taujėnuose.

1978 m.

Baigiau Taujėnų vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vilniaus pedagoginis universitetas).

1983 m. Doomsday video

Įgijau istorijos mokytojo specialybę ir pradėjau dirbti istorijos mokytoju Anykšių raj. Viešintų vidurinėje mokykloje ir Anykščių A. Vienuolio vidurinėje mokykloje (dabar gimnazija).

1990 m.

Pradėjau dirbti Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos direktoriumi.

1995 m.

Buvau išrinktas Anykščių rajono meru.

1997–2002 m.

Snow Cake move

Studijavau Sociologijos mokslo doktorantūrą Vilniaus pedagoginiame universitete.

2000 m.

Dirbau Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktoriumi.

2000 m.

Tapau KTU Savivaldos mokymo centro ekspertu – konsultantu.

2004 m.

Tapau Lietuvos Respublikos Seimo nariu.

2004 m. Spoiler the movie

Pradėjau dirbti M. Romerio universitete lektoriumi.

2007 m. True Lies

Apgyniau M. Romerio universitete vadybos ir administravimo daktaro disertaciją.

2008 m.

Įgijau vadybos ir administravimo mokslų srities docento pedagoginį vardą

 

Vadybinės ir kitos kategorijos:

Swingers buy

1993 m.          istorijos mokytojas – metodininkas;

1995 m.         švietimo įstaigų I-oji vadybinė kategorija;

1995 m.         švietimo įstaigų II-oji vadybinė kategorija;

2003 m.         LR švietimo ministerijos nepriklausomas ekspertas;

2004 m.         vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas.

 

Dalyvavimas  asociacijose:

1989–1992    Anykščių skyriaus sąjūdžio tarybos narys.

1993–2000    Tėvynės Sąjungos (LK) Anykščių sk. pirmininkas.

1995–1997    Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas.

1995–2000    Tėvynės Savivaldos Sąjungos TS (LK) padalinio pirmininkas.

1995–2003    Anykščių rajono tarybos narys.

1996–2000    Tėvynės Sąjunga (LK) prezidiumo narys.

1997–1998    Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas.

1997–2000    Vietos ir regionų valdžių kongreso Strasbūre narys.

1997–2004    Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos tarybos narys.

2002–dabar  Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos narys.

 

Konsultavimo – ekspertavimo sritys:

sociologija (vietos bendruomenių, NVO funkcionavimas);

vadyba (vietos bendruomenių ir savivaldybių strateginių plėtros planų rengimas);

viešasis administravimas (organizacijų vystymas, pokyčių valdymas, strateginis planavimas);

vietos savivalda (vietos valdžios funkcionavimo teorija ir praktika, strateginis planavimas).

 

VladWordPress -- XHTML 1.0