Viešasis administravimas

Publikacijos

Monografijos, studijos, vadovėliai:

Aidukaitė, Jolanta; Lipnevič, Anna; Nefas, Saulius; Narkevičiūtė, Alvita; Anulytė, Fausta. Būsto politika ir visuomenės iniciatyvos mieste : [mokslo studija] / Lietuvos socialinių tyrimų centras, Sociologijos institutas. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014. 206 p. : iliustr, diagr, schem. ISBN 9789955531470.

Dačiulytė, Rūta; Dromantienė, Leta; Indrašienė, Valdonė; Merfeldaitė, Odeta; Nefas, Saulius; Penkauskienė, Daiva; Prakapas, Romas; Railienė, Asta. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvoje būklė ir plėtros galimybės : mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 410 p. ISBN 9789955195450.

Nefas, Saulius (aut., disert.). Funkcionali vietos bendruomenė Lietuvos kaimuose ir miesteliuose = Functional local community in Lithuanian villages and towns : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2007.

Mokslinės publikacijos:

2015 metai:

Nefas, Saulius; Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Capacity building of parliamentarians: problems and perspectives in Lithuania // Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 191 : The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, p. 402-406. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281502532X/pdf?md5=0f0ad6631535a709a15598ea4a97693c&pid=1-s2.0-S187704281502532X-main.pdf>.

2014 metai:

Nefas, Saulius. Local democracy and instruments of its functionality in local self-government in Lithuania : case study of Alytus and Sirvintos municipalities // International journal of arts and commerce. South Shields : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106. 2014, vol. 3, no. 2, p. 70-80. Prieiga per internetą: <http://www.ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._3_No._2/8.pdf>.

Nefas, Saulius; Valickas, Andrius. Qualification development of the Lithuanian parliamentarians: issues and attitudes // Socialiniai tyrimai = Social Research / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2014, [Nr.] 1(34), p. 98-105.

 

2013 metai:

Nefas, Saulius. A new approach to educators’ qualification improvement in Lithuania // Procedia – social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V. ISSN 1877-0428. 2013, vol. 89 : 2nd Cyprus international conference on educational research, CY-ICER 2013, p. 646-650. Prieiga per internetą: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813030401/pdf?md5=04ec357e5d2ce2c38c1a10409431d440&pid=1-s2.0-S1877042813030401-main.pdf

Saulius Nefas, Alvita Narkevičiūtė. High-quality Housing Policy: the Functional Local Community in Vilnius and Kaunas  Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 2013 3 (31), psl. 58 – 67.ISSN 1648-9098.

Nefas, Saulius. Measurement of sociality in Lithuanian municipalities : the case of the Biržai district municipality // Socialiniai tyrimai = Social Research / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2013, [Nr.] 1 (30), p. 96-103. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1412&Itemid=661&lang=lt>.
 Dačiulytė, Rūta; Dromantienė, Leta; Indrašienė, Valdonė; Merfeldaitė, Odeta; Nefas, Saulius; Penkauskienė, Daiva; Prakapas, Romas; Railienė, Asta. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos // Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014-2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“ : 2013-05-17 [elektroninis išteklius] / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2013. P. 1 : [skaidrės]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YXRhWTBHJTJCWVoyUnAwNXhneTZiSHc1T2Zh
Nefas, Saulius; Nevieraitė, Dovilė. Programinio finansavimo funkcionavimas Lietuvos viešajame sektoriuje // Efektyvumas viešajame sektoriuje : kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? : 5-osios (2013 m.) praktinės–mokslinės konferencijos medžiaga : 04/11, 2013 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 1 : skaidrės. Prieiga per internetą: <http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/04/S.-Nefo-ir-D.-Nevieraitės-pranešimas.pdf>.

Nefas, Saulius. Measurement of sociality in Lithuanian municipalities : the case of the Biržai district municipality // Socialiniai tyrimai = Social Research / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2013, [Nr.] 1 (30), p. 96-103. [IndexCopernicus; CEEOL; SocINDEX] [M.kr. 03S]

2012 metai:

 Varzienė, Irena; Nefas, Saulius. Biržų savivaldybės bendruomeniškumo indeksas // Efektyvumas viešajame sektoriuje : kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? : 4-osios (2012m.) praktinės – mokslinės konferencijos medžiaga. [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 1. Prieiga per internetą: <http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu/wp-content/uploads
 Dromantienė, Leta; Prakapas, Romas; Nefas, Saulius. Kokybės vadyba plėtojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA.  ISSN 1648-4541. 2012, Nr. 3(35), p. 71-76.
Nefas, Saulius. Neformalusis ir savaiminis mokymasis ir vietos bendruomenių lyderių vadybinių kompetencijų stiprinimas // Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai : edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos : tarptautinė konferencija : 2012-05-10 Mykolo Romerio Universitetas [elektroninis išteklius]. Mykolo Romerio Universitetas, 2012. P. 1.
Indrašienė, Valdonė; Dačiulytė, Rūta; Nefas, Saulius; Railienė, Asta; Dromantienė, Leta; Merfeldaitė, Odeta; Penkauskienė, Daiva; Prakapas, Romas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis : pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimo aspektas // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 256-258. Prieiga per internetą: <http://socin2012.home.mruni.eu/wp-content/uploads/2012/05/D_2012-10-23.pdf>.
Nefas, Saulius. Vietos demokratijos funkcionavimo objektas – savivaldybė // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(3), p. 839-850. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=326793>.

2011 metai:

Saulius Nefas Vietos demokratijos funkcionavimo objektas – savivaldybė. // Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Saulius Nefas The Constitution of the Index of Sociality when Determining the Level of Sociality of Lithuanian MunicipalitiesIASIA AT 50: Challenges and Ways Forward for Public Administration Globality. Rome, Italy, June 13-18, 2011[elektroninis išteklius] /IASIA Annual Conference, 2011.

2010 metai:

Saulius Nefas Savivaldybių bendruomeniškumo indeksas // Konferencijos organizuotos Lietuvos Respublikos Seime 2010 vasario 10 d. medžiaga- Vilnius. p. 42-45.publikacija

Saulius Nefas Vadybos funkcijų raiška Lietuvos vietos bendruomenių veikloje. // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. Tarptautinė duomenų bazė: INDEX COPERNICUS. Nr. 3 (19), (2010), p. 240-247. publikacija

Saulius Nefas , Jolanta Vaičiūnienė Lithuania: Brave Enough to Implement Daring Democratic Reforms? 618 – 641. // Louglin I., Hendriks F., Lindstrom A. The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956297-8 publikacija

Saulius Nefas, Sonata Staučytė, Erika Trembo Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje.// Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2010, Nr. 34, p.148-151 (apžvalga) publikacija

Saulius Nefas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. kaip politikos formavimo modelio pritaikymo idealus pavyzdys.// Socialinių mokslų studijos = Social Sciences Studies: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 2029-2244. – Vilnius. – 2010, Nr. 4(8), p. 153-165.publikacija

Saulius Nefas ir kt. Praktinis leidinys “Seniūno vadovas”. 2010. KTU Savivaldos mokymo centras

Things You Can Tell Just by Looking at Her movie download

What Goes Up ipod

007 You Only Live Twice divx

He’s on My Mind

Step Up dvdrip

2009 metai:

Saulius Nefas Socialinės pagalbos žmogui organizavimas – vietos bendruomenės funkcija // Socialinis ugdymas = Social Education: mokslo darbų žurnalas. ISSN 1392-9569 – Vilnius – 8 (19) 2009. p. 48 – 58 publikacija

Saulius Nefas Šauliai ir vietos bendruomenės funkcionalumas // Mokslinių straipsnių rinkinys. ISBN 978-9955-39-056-5 Kaunas 2009. p. 121 – 132. publikacija

Saulius Nefas The Implementation of Managerial (Administrative) Concepts in Practice // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2009, Nr. 30, p. 129-134. publikacija

Saulius Nefas Funkcionalių vietos bendruomenių veiklą sąlygojantys veiksniai. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 3(16), p. 101-109 : iliustr., lent. publikacija

2008 metai:

Play Dead psp

Doomsday full Titan A.E. movie full
Daylight buy

Avenging Angelo dvdrip

RocknRolla download

Saulius Nefas For Sale by Owner video IASIA 2008m. konferencijos aktualijos // Viešoji politika ir administravimas = Public Administration:    mokslo darbų žurnalas ISSN 1648 – 2603. – Vilnius – 2008, p. 122 – 123 publikacija

Saulius Nefas, Gediminas Navaitis, Kęstutis Ralys Saulius Nefas, Gediminas Navaitis, Kęstutis Ralys Parapijos vaidmuo vietos bendruomenėje // Pedagogika = Pedagogy: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392 – 0340. – Vilnius – 90/2008. p. 65 – 71 publikacija

Saulius Nefas, Vainius Smalskys Saulius Nefas, Vainius Smalskys Vietos bendruomenės modernizuojant viešojo saugumo sistemą // Viešasis administravimas = Public Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648 – 4541. – Vilnius. – 2008, 2 (18), p. 66-70 publikacija

Saulius Nefas, Vainius Smalskys Saulius Nefas, Vainius Smalskys Physical Safety of People as the Common Function of the Police and Local Community // Journal of Comparative Politics = Lyginamosios politikos žurnalas: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1337 – 7477. – Vilnius, Trenčinas, Liublijana, Brno. – 2008, Vol. 1., Nr. 1, p. 82 – 92 publikacija

Saulius Nefas Lietuvos kaimų ir miestelių vietos bendruomenių funkcionalumą lemiantys veiksmai // Viešoji politika ir administravimas = Public Administration: mokslo darbų žurnalas ISSN 1648 – 2603. – Vilnius – 2008, p. 98 – 107 publikacija

2007 metai:

Daktaro disertacija

Saulius Nefas, Rimantas Rauleckas Saulius Nefas, Rimantas Rauleckas Strategic planning and its match with program budgeting in Lithuanian municipalities .// Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvo = Economics and Management: Actualities and Perspectives: mokslinių straipsnių rinkinys- ISSN 1648-9098 ir Index Copernicus – Šiauliai. – 2007, Nr. 2(9), p. 175 – 183 publikacija

Saulius Nefas Saulius Nefas Savivaldžių (vietos) bendruomenių raida ir perspektyva šiuolaikinėje Lietuvoje // Viešoji politika ir administravimas = Public Administration: mokslo darbų žurnalas ISSN 1648 – 2603. – Vilnius – 2007, p. 70 – 80 publikacija

2006 metai:

Saulius Nefas Saulius Nefas Funkcionali vietos bendruomenė kaip pilietinės visuomenės pagrindas // Viešoji politika ir administravimas = Public Administration: mokslo darbų žurnalas ISSN 1648 – 2603. – Vilnius – 2006, p. 81–88 publikacija

Clash of the Titans download

Daylight movie download

download Eden Lake movie

 

VladWordPress -- XHTML 1.0